Velkommen til Grundejerforeningen Egernvej

Grundejerforeningen Egernvej i Kolding

består af de parceller der er udstykket af matr. Nr. 9 A af Nr. Bjert og Nyby Strandhuse i Nr. Bjert Sogn, som er beliggende på Egernvej.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer.
Bestyrelsen er på valg hvert år.

Læs mere om foreningen under: Vedtægter.

Meddelelser

Ordinær generalforsamling 2021

Se indkomne forslag.

Afholdes onsdag, 29. september 2021, kl. 19:00 i menighedshuset ved Nr. Bjert Kirke. Se indkaldelse.

Containerweekender 2021

Containere udelukkende til haveaffald kommer i år i weekenderne:

  • 17. april til 18. april
  • 30. oktober til 31. oktober

Regulering af rågebestand

Regulering af rågebestanden i fredskoven mellem det grønne område og Fjordvej indgår i kommunens reguleringsplan i perioden 1. maj – 15. juni.