Velkommen til Grundejerforeningen Egernvej

Grundejerforeningen Egernvej i Kolding

består af de parceller der er udstykket af matr. Nr. 9 A af Nr. Bjert og Nyby Strandhuse i Nr. Bjert Sogn, som er beliggende på Egernvej.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer.
Bestyrelsen er på valg hvert år.

Læs mere om foreningen under: Vedtægter.

Meddelelser

Containere til haveaffald

Containere vil i år blive opstillet 17. april 2020 og afhentet igen den 19. april 2020.

God arbejdslyst!

Generalforsamling

Grundet Covid-19 og myndighedernes anbefalinger om begrænsning af forsamlinger, er generalforsamlingen for 2020 udsat.

Der udsendes information om ny dato snarest muligt.

Regulering af rågebestand

Regulering af rågebestanden i fredskoven mellem det grønne område og Fjordvej indgår i kommunens reguleringsplan i perioden 1. maj – 15. juni.