Grundejerforeningen Egernvej i Kolding

består af de parceller der er udstykket af matr. Nr. 9 A af Nr. Bjert og Nyby Strandhuse i Nr. Bjert Sogn, som er beliggende på Egernvej.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer.
Bestyrelsen er på valg hvert år.

Læs mere om foreningen under: Vedtægter.

 

Meddelelser

Regulering af rågebestand

Efter henvendelse til kommunen kan det oplyses, at regulering af rågebestanden i fredskoven mellem det grønne område og Fjordvej indgår i kommunens reguleringsplan i perioden 1. maj – 15. juni.