Velkommen til Grundejerforeningen Egernvej

Grundejerforeningen Egernvej i Kolding

består af de parceller der er udstykket af matr. Nr. 9 A af Nr. Bjert og Nyby Strandhuse i Nr. Bjert Sogn, som er beliggende på Egernvej.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer.
Bestyrelsen er på valg hvert år.

Læs mere om foreningen under: Vedtægter.

Meddelelser

Containerweekender 2021

Containere udelukkende til haveaffald kommer i år i weekenderne:

  • 17. april til 18. april
  • 30. oktober til 31. oktober

Udskydelse af ordinær generalforsamling 2021

Det følger af foreningens vedtægter § 8, at ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal. Med baggrund i den nuværende corona-situation udskydes den ordinære generalforsamling for 2021 med foreløbig forventning om afholdelse i årets tredje kvartal. Siden her opdateres, når datoen for afholdelse er fastlagt.

Regulering af rågebestand

Regulering af rågebestanden i fredskoven mellem det grønne område og Fjordvej indgår i kommunens reguleringsplan i perioden 1. maj – 15. juni.