Velkommen til Grundejerforeningen Egernvej

Grundejerforeningen Egernvej i Kolding

består af de parceller der er udstykket af matr. Nr. 9 A af Nr. Bjert og Nyby Strandhuse i Nr. Bjert Sogn, som er beliggende på Egernvej.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer.
Bestyrelsen er på valg hvert år.

Læs mere om foreningen under: Vedtægter.

Meddelelser

Generalforsamling

Årets ordinære generalforsamling i marts 2020 blev aflyst pga. samfundssituationen.

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Egernvej til afholdelse:

Onsdag, 07.oktober 2020, kl. 19:00 i menighedshuset ved Nr. Bjert Kirke.

Vores sædvanlige mødelokale på skolen er pt ikke en mulighed, da skolen ikke giver adgang for eksterne grupper.

Dagsorden if. vedtægterne

Forslag til behandling på generalforsamlingen kan indsendes til: bslot@live.dk –   senest onsdag, 30. september 2020. Forslag, der allerede var indsendt til den aflyste generalforsamling, vil også blive behandlet.

Som følge af situationen i samfundet generelt må bestyrelsen tage forbehold for ændringer, der måtte blive pålagt af myndighederne.

Vi beder om, at medlemmer, der ønsker at deltage, tilmelder sig på ovennævnte mailadresse, og at der kun deltager én person fra hver husstand.

Regnskabet for 2019 og budget for 2020

Containere til haveaffald

Containere vil i år blive opstillet 23. oktober 2020 og afhentet igen den 25. oktober 2020.

God arbejdslyst!

Regulering af rågebestand

Regulering af rågebestanden i fredskoven mellem det grønne område og Fjordvej indgår i kommunens reguleringsplan i perioden 1. maj – 15. juni.