Velkommen til Grundejerforeningen Egernvej

Grundejerforeningen Egernvej i Kolding

består af de parceller der er udstykket af matr. Nr. 9 A af Nr. Bjert og Nyby Strandhuse i Nr. Bjert Sogn, som er beliggende på Egernvej.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer.
Bestyrelsen er på valg hvert år.

Læs mere om foreningen under: Vedtægter.

Meddelelser

Ordinær generalforsamling 2022

Onsdag den 30. marts 2022 blev der afholdt generalforsamling i menighedshuset ved Nr. Bjert Kirke.

Regnskabet for 2021 og budgettet for 2022 blev godkendt. Se referat.

Containerweekender 2022

Containere udelukkende til haveaffald:

  • 23. – 24. april
  • 29. – 30. oktober

Regulering af rågebestand

Regulering af rågebestanden i fredskoven mellem det grønne område og Fjordvej indgår i kommunens reguleringsplan i perioden 1. maj – 15. juni.