Velkommen til Grundejerforeningen Egernvej

Bestyrelse

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Formand: Jakob Kragh Lund, Egernvej 80, telefon: 3023 3258, e-mail: spacejay@gmail.com

Kasserer: Anders Møller Madsen, Egernvej 44, telefon: 2512 1182, e-mail: rodeanders@gmail.com

Sekretær: Stefan Jørgensen, Egernvej 52, telefon: 4019 9754, e-mail: stefanj@stofanet.dk

Bestyrelsessuppleant: Jørn Paaske, Egernvej 71, telefon: 4017 5242, e-mail: jorn.paaske@gmail.com

Revisor: Peter Götzsche, Egernvej 38, telefon: 4034 2882, e-mail: petergotzsche@gmail.com

Revisorsuppleant: Iwer Lorenzen, Egernvej 70, telefon: 2926 4428, e-mail: anni.iwer@post.tele.dk