Velkommen til Grundejerforeningen Egernvej

Bestyrelse

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Formand: Børge Slot, Egernvej 58, telefon: 3022 9615, e-mail: bslot@live.dk

Kasserer: Anders Møller Madsen, Egernvej 44, telefon: 2512 1182, e-mail: rodeanders@gmail.com

Sekretær: Stefan Jørgensen, Egernvej 52, telefon: 4019 9754, e-mail: stefanj@stofanet.dk

Bestyrelsessuppleant: Jørn Paaske, Egernvej 71, telefon: 4017 5242, e-mail: jorn.paaske@gmail.com

Bestyrelsessuppleant: Poul-Erik Simonsen, Egernvej 26, telefon: 6021 2355, e-mail: pe@peos.dk

Revisor: Peter Götzsche, Egernvej 38, telefon: 4034 2882, e-mail: petergotzsche@gmail.com

Revisorsuppleant: Iwer Lorenzen, Egernvej 70, telefon: 2926 4428, e-mail: anni.iwer@post.tele.dk